Odmítnutí převzetí záloh na služby

Vlastník bytové jednotky odmítá převzít výměr záloh na služby a dlouhodobé zálohy (fond oprav). Výměr je v souladu se Stanovami našeho SVJ. Jak dále postupovat?

Jan Cimmermann