Otázka v sekci Chcete se zeptat

Odsouhlasení tématu shromážděním mimo plánovaný program?

Na shromáždění vlastníků s většinovou účastí jsme mimo program schůze uvedený na pozvánce odsouhlasili i navýšení příspěvku do fondu oprav. Zajímalo by mne, zda je takto odsouhlasené usnesení o navýšení příspěvku do fondu oprav platné?

Alena Landová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody