Otázka v sekci Chcete se zeptat

Odstoupení z funkcí před vypršením funkčního období

Dobrý den, využíváme možnosti poslat Vám svůj dotaz a chceme Vás požádat o názor na následující záležitost. Naše společenství vlastníků jednotek bytového domu má uzavřenou Mandátní smouvu o zajištění správy společných částí domu se Stavebním bytovým družstvem.
Příští měsíc se bude konat výroční shromáždění společenství vlastníků jednotek (organizujeme 1x v roce vždy na podzim). Mandatář - pověřený správce, nás opakovaně již delší dobu nabádá, abychom na podzimním shromáždění vlastníků všichni tři členové výboru odstoupili, poněvadž 31.10. končí pětileté funkční období předsedovi výboru našeho SVJ (je ve věku 80 let). Místopředsedovi končí pětileté funkční období na podzim 2018 a třetímu členu výboru na podzim 2020.
Místopředseda i člen výboru byli řádně zvoleni na shromáždění společenství, vždy po úmrtí předchozích členů výboru a zásadně odmítají navrhované odstoupení a novou volbu, pověřeným správcem nazývanou ,,převolba,,. Žádali jsme od pověřeného správce objasnění - odůvodnění navrhované ,,převolby,,, Uspokojivého vysvětlení jsme se nedočkali. Navíc v platné mandátní smlouvě o zajištění správy není nic, o této záležitosti a povinnosti pověřeného správce toto řešit, uvedeno. Co nám, prosím, můžete k uvedené záležitosti poradit.

Vladimír Komínek

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody