Otázka v sekci Chcete se zeptat

Odvolání člena výboru

Na základě čeho může členská schůze odvolat člena výboru, pokud členové výboru si své povinnosti plní nad míru?

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody