Odvolání člena výboru

Na základě čeho může členská schůze odvolat člena výboru, pokud členové výboru si své povinnosti plní nad míru?