Otázka v sekci Chcete se zeptat

Otázky kolem „Profi předsedy SVJ“

Jsem předsedou výboru SVJ a funkční období výboru skončí v říjnu 2019. Protože o práci ve výboru není zájem, uvažujeme o profi předsedovi SVJ. Kolem této funkce nám ale vznikají otázky, na které neznáme odpověď, ani nevíme, kde ji hledat. Obracím se proto na Vás s žádostí o radu. Konkrétně:
1. Po změně stanov bude zvolena fyzická osoba do funkce předsedy SVJ. Tato osoba po nějaké době zdravotně zkolabuje. Kdo
- v době „bezvládí“ odsouhlasí proplacení faktur, aby nedošlo k prodlení;
- bude hledat náhradu na funkci předsedy SVJ;
- svolá shromáždění k volbě či schválení nového předsedy;
- bude vykonávat povinnosti statutára SVJ, zejména vůči správci?
2. Po změně stanov bude zvolena právnická osoba do funkce předsedy SVJ. Tato bude po roce požadovat po shromáždění zvýšení honoráře za tuto činnost. Shromáždění zvýšení neschválí. Firma odstoupí od smlouvy. Nastanou stejné problémy jako v bodě 1. Jak se dá bránit možnosti „vydírání“?
Jsem přesvědčen o tom, že řešení uvedených modelových situací bude zajímat více výborů SVJ. Předem děkuji za odpověď.

Vítězslav Rajnoch

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody