Otázka v sekci Chcete se zeptat

Paušální částka na náklady

Lze v souladu s účetnictvím SVJ, případně BD, do smlouvy o výkonu funkce předsedy SVJ zapracovat, aby účelně vynaložené náklady vzniklé při plnění funkce, např. telefon, cestovní náklady, kancelářské potřeby, tonery do tiskárny, poštovné, nákup žárovek do společných částí apod., byly hrazeny paušální částkou měsíčně s cílem prokazatelné úspory nákladů a administrativy?

František Žerava

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody