Otázka v sekci Chcete se zeptat

Pětileté funkční období výboru…

Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku funkčního období jednotlivého člena výboru. Vždy po pěti letech je nutno zvolit nově celý výbor, nebo se v rámci pěti let volí jen za ty členy, kterým těch pět let ve výboru uběhlo? Jaký pak má smysl mluvit o pětiletém funkčním období výboru?

Alena Rasochová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody