Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jaké jsou povinnosti předsedy SVJ při odstoupení z funkce před uplynutím volebního období?

Jaké jsou povinnosti předsedy SVJ při odstoupení z funkce před uplynutím volebního období? Jak postupovat, pokud předseda své odstoupení poslal pouze prostřednictvím e-mail, bez svolání schůze a veškeré své povinnosti, např. placení faktur na zálohy, svolání noné schůze, aby byl zajištěn další chod SVJ, předal členu výboru bez předešlé domluvy. Podotýkám, že hlasování per-rollam ve stanovách zakotveno nemáme. Kolik má (musí) být členů výboru SVJ?

Anna Edrová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody