Otázka v sekci Chcete se zeptat

Planované zateplení bytového domu a body k řešení

Příští rok bychom rádi provedli zateplení našeho bytového domu. Aby zateplení bylo účinné a nevznikaly rosné body, je potřeba zateplit i balkony, které mají jen některé bytové jednotky. Na internetu jsem se dočetla, že pokud se jedná o dům s jednotkami vymezenými ještě dle zákona o vlastnictví bytů tj. náš případ, je dle judikatury rozhodující, co je v prohlášení vlastníka. Zde máme uvedeno, že: „Jednotku tvoří (mimo jiné) balkon (plocha balkonu se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.“ (Vlastníci bytových jednotek s balkony nic nepřispívají do FO na tyto balkony.)
Chtěla bych se tedy zeptat:
1. Jak je to s financováním zateplení těchto balkonů?
Má být zateplení hrazeno z FO nebo ho budou hradit jednotliví vlastníci?
Pokud ho budou hradit jednotliví vlastníci, jak správně postupovat, když se zateplením svého balkonu nebudou souhlasit?
2. Někteří vlastníci by preferovali odstranění starých balkonů a nahrazení novými závěsnými balkony. Jedná se zde již o změnu stavby, ke které je dle našich stanov nutný souhlas všech vlastníků, nebo je to jen stavební úprava, spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu a postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství?

Lenka Plicová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody