Otázka v sekci Chcete se zeptat

Platí pro KK obdobné jako pro Výbor?

Vážení, mám dotaz ke kontrolní komisi. Ve stanovách se konstatuje, že "pro její zřízení a volbu či odvolání členů platí obdobně ustanovení příslušných bodů jako pro výbor; kontrolní komise má tři členy." Nyní se jeden člen odstěhoval a nadále nebude v komisi působit. Sám neodstoupil, hodláme ho odvolat. Ale těžko se shání náhrada. Přečetla jsem si Váš článek o usnášeníschopnosti výboru - chybí-li člen, ale výbor zůstal usnášeníschopný, lze ve stanovách určit, že výbor je dvoučlenný. Platí to i pro KK? Zůstal předseda a místopředseda.

Milena Štefanová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody