Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak je to s počty hlasů na schůzi?

Ve stanovách máme uvedeno: "Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů."
Máme 38 bytových jednotek. Musí být přítomno při hlasování min. 19 vlastníků a být pro danou věc a nebo to chápu správně já, když si myslím, že když je na schůzi třeba 15 vlastníků, z toho 8 je pro věc, je daná věc schválena? Děkuji za odpověď

Dana Sokolová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody