Otázka v sekci Chcete se zeptat

Podzemní garáže na Katastru jako společná jednotka…

Dobrý den, jsme SVJ založené ještě před platností NOZ v novostavbě. Developer nechal prostory podzemní garáže zapsat na Katastru jako společnou jednotku, ve které mají podíl ti spoluvlastníci, kteří si zaplatili právo užívat konkrétní garážové stání (GS). Realita je taková, že co stání to jeden byt, kromě dvou případů, kdy jeden byt má užívací právo ke dvěma stáním a druhý nemá GS ani jedno. Z tohoto důvodu máme i oddělené účetnictví od BJ a vedeme tak dvojí. Hlasování na shromáždění SVJ zatím vždy postupovalo tak, že se nejprve hlasovalo za garáž a až podle výsledku se hlas garáže započítal svým podílem do hlasování v domě. Pokud ale nastane rozpor v hlasování garáže, tento hlas nemůžeme do celkového hlasování započítat a přicházíme tak o ohromný podíl hlasů. Jak toto vyřešit? Je možné Prohlášením vlastníka garáž rozdělit a uvést na Katastru konkrétní vlastníky? Nejsme zde na sídlišti jediní s tímto problémem. Zjednoduší to hlasování a vyúčtování?

Marek Neumann

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody