Otázka v sekci Chcete se zeptat

Pojem „ochrana osobních údajů“

Prosím o naprosto laické jednoznačně vysvětlující objasnění, co že se vlastně všechno skrývá pod termínem “ochrana osobních údajů”? (Co je osobní údaj vhodný ke zveřejnění a který osobní údaj už nesmí být zveřejněn?) Konkrétně, je možné zveřejňovat na spolkové nástěnce zápisy ze členských i výborových schůzí, kde jsou v textu zápisu uvedena jen příjmení tazatelů, a rovněž příjmení hlasujících. Na stránkách sněmovny, v novinách, ale i jinde jsou zveřejňována celá jména, v novinách dokonce v tiráži i elektronické adresy. A co zvonková tabla na domech, poštovní schránky- tyto všechny obsahují jména a příjmení bydlících?
V našem případě předseda spolku sám od sebe rozhodl, že zveřejňovat zápisy (z členské schůze a i z výboru) na spolkové nástěnce nelze, protože by to bylo porušení zákona na ochranu osobních údajů, a on si to na triko nevezme. Už tak porušuje tento zákon tím, že se pod pozvánky sám podepisuje. Prý si členové zápisy mohou přečíst u něho doma. Ne každý však má možnost k němu zajít a se zápisem se seznámit. Jedná oprávněně?

Aleš Procházka

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody