Pojistná událost a její zdanění?

Dobrý den, zajímal by mne váš názor na situaci: je v podmínkách SVJ nutné zdanit pojistné plnění pojišťovny (došlo ke standardní pojistné události - vlivem povětrnostních podmínek byl poškozen plášť domu a další části) jako příjem? Dle mého názoru je plnění od pojišťovny osvobozeno od daně z příjmu. Správce našeho SVJ má odlišný názor a pojistné plnění označil jako příjem a byla odvedena daň ve výši cca 18.000,-.

Emerich Fisher