Otázka v sekci Chcete se zeptat

Pokuta za neúčast

Můžeme dát do Stanov SVJ pokutu za opakovanou neúčast a nevydání plné moci na Shromážděních SVJ? Pro nezájem některých vlastníků nemůžeme dosáhnout schválení Výročních zpráv, Rozpočtu apod. Děkuji.

Vladimír Dobeš

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody