Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak porozumět § 1208 písm. e)

§ 1208 písm. e) NOZ uvádí, že do působnosti shromáždění patří "schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky".
Na shromáždění jsme schválili druh služeb a způsob rozúčtování cen, nicméně musí skutečně shromáždění každý rok schvalovat i dílčí úpravy záloh na vodu a teplo, jejichž výše se odvíjí od konkrétní spotřeby jednotky v předchozím období a příp. přeplatků/nedoplatků? A pokud ano, což by bylo velké zatížení, znamená to, že mám všem členům SVJ ukázat předpisy záloh na nové období pro všechny jednotky? To by určitě vyvolalo protesty. Neexistuje v tomto případě již nějaké soudní rozhodnutí? Děkuji za odpověď.

Helena Sedláčková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody