Porušování domovního řádu

Jak lze vymáhat pokuty za porušování Domovního řádu? (v DŘ máme stanoveno 1000 Kč, např. za nadměrný hluk domácích mazlíčků nebo při rekonstrukci v nevhodnou dobu, kouření v objektu…) A jsou tyto pokuty vůbec vymahatelné?

Martin Židek