Otázka v sekci Chcete se zeptat

Poskytovatel telekomunikačních služeb chce umístit rozvody své sítě do bytového domu. Jaké máme možnosti?

Dobrý den, touto cestou bych se chtěl zeptat, jestli je nějaká praxe nebo odborný náhled a rozbor věci pro případ, kdy chce poskytovatel telekomunikačních služeb umístit rozvody své sítě do bytového domu? Jeden takový chce po výboru udělení souhlasu s umístěním sítě dle Zákona o elektronických komunikacích? Může výbor takový souhlas podepsat nebo je nutné rozhodnutí shromáždění?

Po přečtení §1208 Zákona 89/2012 Sb a §104 Zákona 127/2005 Sb nabývám pocitu, že výbor zastupující společenství vlastníků jednotek nemůže v této věci rozhodnout bez usnesení vydaného shromážděním. K této úvaze mě vede §104, který popisuje, že umístěním sítě vzniká věcné břemeno nezapisované do veřejného seznamu a dále fakt, že smlouva o umístění sítě může být uzavřena s vlastníkem nemovitosti a tím není výbor. Občanský zákoník pak říká, že do výlučné působnosti shromáždění patří rozhodování o zatížení nemovitosti.

Společnost dále tvrdí, že souhlas bude jen na dobu určitou, ale ani tím si jistý nejsem, že je taková věc po uplynutí doby vypověditelná v okamžiku, kdy síť budou využívat klienti dodavatele služeb.

Předem děkuji za jakoukoliv reakci, komentář nebo postřehy.

Pavel Šácha

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody