Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak postupovat při vymáhání dluhu při neplacení záloh na služby

Jak postupovat při vymáhání dluhu při neplacení záloh na služby, když jsme již odeslali 1) výzvu dlužníkovi k plnění, 2) předžalobní upomínku podle § 142a o.s.ř. (bez odezvy dlužníka a nepřevzetí dopisu s doručenkou), 3) podání žaloby na zaplacení k soudu. Toto vše se děje v průběhu času a dlužná částka se samozřejmě zvyšuje. V době rozhodnutí soudu (vydání platebního rozkazu) může být už částka vyšší než byla částka požadovaná. Navíc když dlužník nepřevzal předžalobní upomínku, je předpoklad, že nepřevezme ani platební rozkaz soudu. Tím pádem není platební rozkaz platný a celá práce s vymáháním je pak zbytečná a ničeho se nedosáhne. V tomto případě je asi lepší žádat soud přímo o vydání rozsudku. Není mi ale jasné, jak do požadavku zahrnout skutečnost, že dlužná částka stále narůstá a v čase rozhodnutí soudu může už být vyšší.

Rostislav Krejčí

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody