Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka?

Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka, je nutný ověřený podpis všech vlastníků v domě?

Jana Burešová