Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak postupovat při znovuzvolení výboru?

V měsíci 11/2018 skončí pětileté funkční období výboru SVJ (dle stanov). Lze předpokládat, že pro další období budou na shromáždění vlastníků zvoleni stejní členové výboru. Které dokumenty, jakým způsobem a kam musíme jako výbor SVJ vypracovat a odevzdat? Je nutná přítomnost právníka? Jak vlastně postupovat ve znění současných právních předpisů?

Jaroslav Čechák

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody