Otázka v sekci Chcete se zeptat

Použití kamer na nepořádníky

Dobrý den, naše SVJ se neustále potýká s problémem odkládání pytlů s odpadky či vyřazeného nábytku vedle klecí, ve kterých jsou uzavřeny kontejnery na směsný odpad. Za velice krátkou dobu vznikne skládka, a za tu nám od městské části hrozí vysoká pokuta. Bohužel není v naší moci chytit tyto neukázněnce při činu, a tak po nich věčně uklízíme.
Můj dotaz zní: můžeme kameru, která je u vstupu do domu namířit k těmto klecím a pořídit záznam těch, kteří nám neustále způsobují problémy? Abychom mohli viníka napomenout, že tohle dělat nesmí, aniž bychom se sami vystavovali postihu?

Helena Mesárošová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody