Otázka v sekci Chcete se zeptat

Pozemek pro výtahy pro bezbariérové bydlení

Rozhodli jsme se, že se pokusíme o bezbariérové bydlení v našem domě a vybudujeme výtahy. Výtahy díky nevhodné dispozici nemůžeme umístit do domu a musíme je nechat k domu přistavět v místě společných balkonů. Plocha potřebná pro výtahy nám nepatří, je majetkem města. Získali jsme souhlasné stanovisko dotčených orgánů, jak s odkupem pozemku, tak i pro zamýšlenou výstavbu výtahů.
Magistrát města stejně tak Katastrální úřad však vyžaduje, aby smlouva pro odkup pozemků pod výtahy (asi 4 x 3 m2) byla podepsána všemi vlastníky bytů ověřeným podpisem. Což je velmi složité, máme i některé vlastníky, kteří jsou obyvateli v jiné zemi (Rusko) či ruské sro. Lze tuto kupní smlouvu podepsat jen statutárním orgánem - tedy výborem SVJ a zjednodušit a zrychlit tuto situaci? Ve stanovách takovouto situaci nemáme podchycenu, neb se v minulosti nepředpokládalo, že by se v budoucnu v rámci SVJ kupovaly nějaké pozemky či nemovitosti.

Jiří Reissig

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody