Otázka v sekci Chcete se zeptat

Pozvánka na schůzi shromáždění 3x pro 1 BJ?

Má SVJ povinnost zasílat (předávat) všem spoluvlastníkům (včetně manželů) kompletní materiály a pozvánku na schůzi shromáždění? Počty spoluvlastníků nám trvale narůstají. Domníváme se, že v souladu s ustanovením § 1185, odst.2) stačí pozvánku a materiály zaslat (předat) zmocněnému společnému zástupci. Máme totiž jednoho spoluvlastníka ze tří (žádného zatím nezmocnili k zastupování), který se dožaduje, aby materiály a pozvánky byly doručovány všem třem spoluvlastníkům jedné bytové jednotky. Jak máme postupovat?

Petr Jánský

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody