Otázka v sekci Chcete se zeptat

Pozvánka na shromáždění popisuje přesný obsah schůze?

Dobrý den, je možné, aby výbor, který na pozvánce na shromáždění uvede v jednom bodu "4/ Oprava nebo výměna balkonů", že se bude rozhodovat i o dodavateli (konkrétní realizační firmě)? Jsem toho názoru, že je to v rozporu se stanovami, protože to v tomto bodu není uvedeno. Je možné, aby výbor podepsal smlouvu s konkrétní realizační firmou na dodávku balkonů, aniž by o tomto bylo hlasováno na shromáždění? Jsem přesvědčen, že nikoliv, a že pokud statutární zástupce tuto smlouvu podepíše, je to v rozporu se stanovami a zákonem.

Zdeněk Kobza

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody