Otázka v sekci Chcete se zeptat

Praktické otázky

1) Pokud výboru SVJ skončí dvouleté funkční období /podle Stanov/ a nová volba výboru nebyla provedena, kdo v tomto případě je statutárním orgánem SVJ ?
2) Musí se oznamovat do Sbírky listin prodloužení funkčního období členů výboru, ve stejné době trvání funkčního období a ve stejném členském obsazení ?

Vladimír Buk

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody