Práva a povinnosti?

Prosím o sdělení práv a povinností kooptovaného člena SVJ do výboru. Musí být zapsán do rejstříku? Má nárok na odměny?

Milan Pešina