Otázka v sekci Chcete se zeptat

Právní výklad termínu „osoby rozhodné pro rozúčtování služeb“

Dobrý den, prosím o právní výklad termínu "osoby rozhodné pro rozúčtování služeb" dle Zákona č. 67/2013 Sb. § 2
g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb
1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

NOZ v § 1177 uvádí:
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.

Výbor v našem domě sleduje návštěvy vlastníků a sčítá počet vstupů těchto osob do domu, a když součet dá dohromady více jak 2 měsíce, vyzve vlastníka k dohlášení osoby pro vyúčtování. Tato osoba následně platí podíl na službách z celkové částky za celý rok, bez ohledu zda navštěvoval vlastníka v součtu např. 3 měsíce. Je tento postup v pořádku?

Markéta Tůmová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody