Otázka v sekci Chcete se zeptat

Převod BD na SVJ a problematika peněz z pronájmů

V letošním roce jsme se z bytového družstva stali SVJ se 100% členstvím obyvatel domů v SVJ. Nemáme žádné další byty k pronájmu, pouze nebytové prostory v suterénu domů - bývalé sušárny, kočárkárny, mandl. Sklepní kóje jsou součástí bytů, nejsou předmětem dotazu. V průběhu 14 let existence BD byly pronajímány nebytové prostory jako sklady, dílny ale i k podnikání. Tento stav trvá do současnosti, získané prostředky byly vkládány do fondu oprav BD. Existence BD bude do konce roku 2017 ukončena, původní účet BD v bance bude zrušen. Dle různých názorů je údajně nemožné, aby SVJ nadále pronajaté nebytové prostory pronajímalo za úplatu. Sporem je, kam získané peníze budou nadále ukládány, včetně možnosti rozdělování získaných prostředků mezi jednotlivé členy SVJ. Prosíme o právní stanovisko k tomuto problému, jistě nejsme jediní a nějaká praxe je již mnoho let uplatňována. Případně doporučte jiná řešení neprotivící se zákonu.

Stanislav Tlučhoř

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody