Otázka v sekci Chcete se zeptat

Při rekonstrukci bytu došlo k poškození výtahu. Kdo to zaplatí?

Jeden z vlastníků se rozhodl rekonstruovat svůj byt. Byt je v 6 NP. S firmou, která pro něho rekonstrukci prováděla, uzavřel smlouvu o dílo. V jednom bodě smlouvy je ustanovení, cituji: „Veškeré škody, které způsobí zhotovitel, plynoucí z předmětu opravy bytu, jdou k tíži zhotovitele. Těmito škodami se myslí škody způsobené jak na bytě, tak na společných částech a zařízení domu čp. 5260, 5261. Případně způsobené škody bude hradit přímo zhotovitel ke své tíži“. Během přepravy materiálu na opravu bytu, firma poškodila výtah. Výtah byl do ukončení opravy vyřazen z provozu.
Otázka:
Porušil vlastník rekonstruovaného bytu odstavec (1), § 1175, zákona 89/2012 Sb., v části „nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv, ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části“? SVJ muselo uhradit opravu servisní firmě, která smluvně výtah podle uzavřené smlouvy s SVJ servisuje.
Otázka:
Má vlastník rekonstruovaného bytu (investor - stavebník) povinnost uhradit náklady za opravu výtahu SVJ?

Lubomír Purchart

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody