Otázka v sekci Chcete se zeptat

Přístavba lodžií

V našem domě je nyní silně diskutována otázka přístavby lodžií (dosud nejsou žádné). Kromě stavebně-technických a cenových záležitostí ale není jasné, zda přístavba lodžií musí být schválena všemi vlastníky či postačuje souhlas 75% vlastníků. Ve stanovách máme uvedeno, cituji:

6) Pokud se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech nemovité věci, nebo pokud se jim mění poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se souhlas nejméně 75% všech vlastníků jednotek.

7) Ke schválení stavebních úprav spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech, schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a uzavření úvěrové smlouvy je zapotřebí 75% většiny hlasů všech členů společenství.

Prosím o kvalifikovanou odpověď, abychom se nedostali do rozporu jak s vlastními stanovami tak s Občanským zákoníkem. Děkuji.

Václav Matouš

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody