Otázka v sekci Chcete se zeptat

Problém usnášeníschopnosti shromáždění

Měl bych dotaz ohledně usnášeníschopnosti shromáždění. Problém je s účastí vlastníků, a když se dostaví na shromáždění, tak je shromáždění usnášeníschopné po určitou dobu. V průběhu jednání řada vlastníků prostor opustí. Program není vyčerpán a jednání je řádně ukončeno z důvodu, že shromáždění není usnášeníschopné. Je možné o zbývajících bodech jednání, jež jsou oznámeny v pozvánce, hlasovat písemnou formou při dodržení obsahu projednávaných bodů jednání? Což by zabezpečil výbor ve spolupráci se správcem nemovitosti. A jaká je lhůta pro vyhlášení?

Jaromír Zahradník

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody