Otázka v sekci Chcete se zeptat

Problematika getoizace

Jeden spoluvlastník žije půl roku v zahraničí a půl roku ve svém bytě v našem domě. Před výroční schůzi napsal Shromáždění varovný dopis, kde shrnuje svoje zkušenosti z "getoizace" určitých obytných částí ve městech na Západě a popisuje lavinovitý průběh degradace (od jistého množství nepřizpusobivých v domě). Centrum Ostravy, v důsledku postavení galerie Nová Karolína, se postupně vylidňuje a podobný proces mu hrozí i z tohoto titulu. Spoluvlastník navrhuje, aby se Stanovy společenství doplnily o povinný závazek, aby spoluvlastník, který se rozhodne svůj byt prodat, musel získat alespoň 51% souhlasů spoluvlastníků s novým vlastníkem. Na výboru jsme toto nevyřešili, tak vás žádáme o rozbor, jestli je toto vůbec možné, jestli by stačilo 51% souhlasů (nebo 66,6%). Předpokládáme, že bude takovýchto dotazů chodit více.

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody