Problémy s SVJ

Jakým způsobem postupovat, když výbor SVJ neplní svou povinnost a nesvolává minimálně 1x ročně shromáždění vlastníků a není dle stanov k dispozici ani 25 % vlastníků dle výše podílu, kteří by byli oprávněni svolat shromáždění SVJ?

Milan Kubiš