Otázka v sekci Chcete se zeptat

Prodej pavlače – prodejní cena + DPH?

Na shromáždění vlastníků byl odsouhlasen prodej společné části domu (část pavlače). Spoluvlastníkem nemovitosti je městská část, jejíž zástupce není vybaven pravomocí na schůzi hlasovat. Odsouhlasení MČ jde potom následně přes radu a zastupitelstvo. Výsledkem je usnesení zastupitelstva, kde se objevilo, že souhlasí s prodejem za cenu odsouhlasenou na schůzi shromáždění +DPH. Při informačním projednání na MČ zástupce MČ neuměl přesně uvést zákon či paragraf, ze kterého požadavek vychází, ani z jakého základu by se mělo DPH stanovit, pokud je nárok na platbu DPH oprávněný.
Dotaz: Je povinnost platit DPH? Pokud ano, tak z celé prodejní ceny, nebo jen z poměrné části podle podílu vlastnictví? A ještě, zda je nutné DPH dělit DPH na pozemek a DPH dům? Plátcem DPH je právnická osoba a to je v tomto konkrétním společenství jen MČ, která však požaduje, aby nabyvatel společné části za MČ zaplatil DPH.

Anna Barbora Zídková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody