Profesionální předseda

V případě zřízení funkce “profesionální předseda”, jaká je jeho odměna a jaká zodpovědnost?

Miloslav Richter