Pronájem střechy telefonnímu operátorovi

Lze výnos z pronájmu střechy převádět do fondu oprav? Je možné navrhnout a schválit tento převod na shromáždění vlastníků?

Ondřej Martinek