Otázka v sekci Chcete se zeptat

Pronájem suterénního prostoru a otázka vytápění

Chceme pronajmout suterénní prostor v našem SVJ o výměře 36 m2, z toho část je vytápěná jedním topným tělesem. Budoucí nájemce tvrdí, že podle jakési platné vyhlášky je u vytápěného skladu stanoven přepočítací koeficient 1,0, pro kancelář skladu 1,2, a nevytápěný sklad sousedí se stropem a jednou stěnou s vytápěnými prostorami s koeficientem 0,2. Můžete nám sdělit, jaká je to vyhláška? Týká se také suterénních prostor v bytovém domě a z jakého základu se ty koeficienty počítají?

Drahomíra Podhrázká

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody