Otázka v sekci Chcete se zeptat

Pronajímání bytů více osobám než je nahlášeno

Jak postupovat vůči majitelům bytů, kteří byty pronajímají, ale užívání bytů je více osobami, než je ve skutečnosti hlášeno. Při rozúčtovávání společných služeb v domě (elektřina, výtah, odvoz odpadu…) pak dochází k tomu, že ostatní stálí obyvatelé domu na tyto pronajímatele doplácejí a pronajímatelé bytů se pouze hájí argumentem "tak nám to prokažte". Je nějaký způsob, jak donutit pronajímatele bytů k řádnému nahlášení skutečného počtu osob užívajících bytovou jednotku?

Vladimíra Dolejšková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody