Otázka v sekci Chcete se zeptat

Propojení dvou bytových jednotek

V našem domě požádal vlastník dvou nad sebou umístěných bytových jednotek o stavební povolení na propojení obou bytů schodištěm. Vlastník informoval výbor SVJ s tím, že obě bytové jednotky budou propojeny, ale nebudou sloučeny. Výbor prosazoval schválení stavby shromážděním vlastníků, neboť:
Dle ustanovení zákona 89/2012 Občanský zákoník - § 1160 odst. 1 a 2, dále o Nařízení vlády č.366/2013 Sb., odst. 1, 2 a 3, a o Stanovy Společenství vlastníků jednotek jsou podlahy společnými částmi domu, jejichž podílovými vlastníky jsou všichni vlastníci jednotek domu a pro jakékoliv stavební úpravy je nutný souhlas vlastníků poskytnutý na shromáždění vlastníků jednotek, neboť se jedná o zásah do vlastnických práv všech vlastníků jednotek.
Stavební úřad k tomuto zaujal následující stanovisko:
Jedná se o stavební úpravu, která se z hlediska stavebně technického týká výhradně bytové jednotky stavebníka. V důsledku toho ostatní vlastníci jednotek (vycházeje z ustanovení stavebního zákona, které vymezuje okruh účastníků), nejsou účastníky řízení. Stavba se jejich vlastnických práv nedotýká. Nejedná se o společné prostory, jež by užívali všichni vlastníci jednotek domu, i přes to, že podlaha je společnou částí domu.
Vzhledem k tomu, že podobná situace může nastat i při propojení sousedících bytových jednotek a s ohledem na možné problémy při vracení jednotek do původního stavu, prosíme o sdělení jednoznačného postupu v dalších podobných případech.

Zdeněk Dvořák

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody