Otázka v sekci Chcete se zeptat

Prosakování vody – kdo je povinnen odstranit závadu?

Balkón u bytové jednotky vykazuje prosakování dešťové vody do balkónu o patro níže. Nemůžeme se dohodnout komu balkón patří. SVJ tvrdí, že betonová nosná část a zábradlí je v majetku SVJ, ale dlažba je majitele bytu. V katastru je uvedeno vlastnictví pouze podlahové plochy bez balkonu, který je součástí obvodového pláště, který patří SVJ. V Prohlášení vlastníka domu je rovněž uveden podíl na společných částech domu i balkón. Podle majitelky spodního bytu byla tato závada zjištěna již před pěti lety, ale nenahlásila ji jako reklamaci a nyní po prošlé záruční době ji nelze uplatnit na dodavateli stavby.
Z výše uvedeného nevíme, kdo má závadu odstranit: 1) dodavatel jako skrytou závadu? 2) SVJ jako majitel obvodového pláště? 3) Majitel bytu, který se o závadě dozvěděl až po pěti letech a závadu nezavinil? 4) Nebo majitel spodního bytu, který závadu včas neohlásil?

Václav Hrabě

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody