Otázka v sekci Chcete se zeptat

Prostorové koeficienty a rozúčtování tepla

Na základě připomínky jednoho spoluvlastníka nechal výbor SVJ zpracovat prostorové koeficienty pro účely uplatnění vlivu polohy jednotlivých bytů na rozúčtování nákladů za dodávku tepla. Je povinností tyto koeficienty používat k rozúčtování a na základě jaké legislativy? Nebo je použití koeficientů dobrovolné a je vázáno na rozhodnutí shromáždění vlastníků?

Ctirad Mazanec

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody