Otázka v sekci Chcete se zeptat

Registrace SVJ do rejstříku skutečných vlastníků společností? Ano, nebo ne?

Dobrý den, v současnosti řešíme, zda se SVJ musí registrovat do rejstříku skutečných vlastníků společností na základě Evidence údajů o skutečných majitelích dle novely zákona č. 253/2008 Sb.
Jsme běžné SVJ bez vlastníka, který by měl větší, či dokonce většinový podíl. Dle našeho názoru jsou skutečnými vlastníky SVJ jednotliví vlastníci zapsaní na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Ale zapisovat se snad má výbor SVJ!?!
Ani náš správce neumí poradit, neboť i právníci na tuto záležitost nemají jednotný názor.
Jedni tvrdí, že se to SVJ netýká a tvůrce této novely neměl na mysli běžná SVJ.
Další odkazují na novelu zák. č. 253/2008 Sb., kde je uvedeno, že se to SVJ týká.
Můžete vnést do této problematiky více světla? Týká se nás (SVJ) povinnost registrace?

Josef Palacký

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody