Otázka v sekci Chcete se zeptat

Reklamace výměny vodoměrů

Jedna vlastnice prodávala v loňském roce byt a vyúčtování služeb jí bylo provedeno podle stavu vodoměrů ke dni předání bytu. Byt dle předávacího protokolu byl předán 27.2.2016. Zápis do katastru byl však proveden k 30.1.2016. Ke skutečnému předání však došlo opravdu 27.2.2016. Na počátku února byla provedena výměna vodoměrů, kde stav při výměně podepsala nájemnice původní majitelky. Dle tohoto stavu pak bylo provedeno vyúčtování vody. Nyní původní majitelka vyúčtování reklamuje s tím, že je spotřeba příliš vysoká, že nájemnici bylo jedno, co podepisuje. Reklamace nebyla uznána s tím, že není prokázáno, zda v té době nedošlo k nadměrné spotřebě či úniku vody. Na toto původní majitelka odpověděla, že chce zaslat protokol o výměně vodoměrů dřívější, jelikož se domnívá, že vodoměry nebyly vyměněny v řádném termínu a tudíž jejich náměr při výměně je neplatný. Ověřením bylo zjištěno, že opravdu byla provedena poslední výměna vodoměru na TUV v roce 2011 a vodoměru na SV v roce 2007. Prosím o odpověď, jak nyní postupovat. Zda reklamaci uznat a spotřebu vyúčtovat nějakým průměrem za poslední roky? Vzhledem k tomu, že SVJ již přeplatky vyplatilo, lze poté rozdíl ve spotřebě pokrýt fondem oprav?

Pavla Hořejší

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody