Otázka v sekci Chcete se zeptat

Rekonstrukce BJ a souhlas ostatních vlastníků

Vážení přátelé, při rekonstrukci BJ v našem BD zamýšlí vlastník mimo rekonstrukce stávajícího bytového jádra i rozšířit dveřní otvor mezi kuchyní a obývákem. Tímto zásahem bude zasaženo do nosné zdi panelového domu. Samozřejmě, že bude potřeba vyjádření statika a následně vydání stavebního povolení stavebním odborem MÚ. Jedním z podkladů pro vydání stavebního povolení je i souhlas ostatních vlastníků. Jedná se o dům se 64 bytovými jednotkami, z nichž je 70 % ve vlastnictví fyzických osob a 30 % stavebního bytového družstva. Jsme součástí společenství vlastníků. Je nutné souhlas vlastníků projednat na "shromáždění vlastníků" nebo stačí když souhlas za vlastníky vydá Výbor společenství, který záležitost projedná na řádné schůzi Výboru společenství? Jaké je v této záležitosti postavení stavebního bytového družstva? Děkuji za Vaše vyjádření.

Mgr. Lenka Krejčová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody