Rekonstrukce kotelny a rozdělení nákladů

Rekonstrukci kotelny platilo naše SVJ pouze z vlastních zdrojů, z FO, do něhož přispívají vlastníci dle svých spoluvlastnických podílů. Čtyři vlastníci půdních vestaveb mají vlastní etážové topení, takže teplo z kotelny ani TUV nemají. Jak by šel tento problém právně vyřešit?

Petr Žemlička