Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak řešit nesouhlas některých vlastníků s výměnou konstrukce balkónů?

Dobrý den, připravujeme (na základě nevyhovujícího výsledku statického posouzení) výměnu ocelových konstrukcí všech balkónu SVJ. Úhrada bude provedena z prostředků SVJ. Máme zpracovanou PD. Někteří vlastníci si balkóny na svoje náklady zasklili a nesouhlasí s výměnou ocelových konstrukcí. Jak dál postupovat? Kdo ponese zodpovědnost za případné škody a újmy na zdraví způsobené stavem neopravené konstrukce?

Roman Oupic

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody