Rozsáhlá oprava střechy – musí o tom hlasovat shromáždění?

Při kontrole střechy po zimě na bytovém domě byl zjištěn stav, který vyžaduje rozsáhlou opravu. Jelikož bude oprava stát mnohem víc, než je částka, o které může rozhodovat pouze výbor, musí o opravě hlasovat shromáždění SVJ, i když je jasné, že oprava je nezbytná k tomu, aby nedošlo k dalšímu poškození domu?

Marie Koukalová