Otázka v sekci Chcete se zeptat

Rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Jedná se o VYHLÁŠKU 269/2015 ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. (2) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit.....v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Může členská schůze SVJ schválit toto rozpětí - 20% až +30%? Některé firmy, které provádějí rozúčtování tepla tvrdí, že - 20% až + 100% je pevné a neměnné.

Tomáš Ullrich

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody