Jak se volí předseda?

V jedné z vašich odpovědí je uvedeno, že shromáždění může odvolat "neposlušného" předsedu výboru a místo něho zvolit jiného. Ptám se: od kdy a dle čeho volí předsedu shromáždění? Domníval jsem se, že předsedu volí ze svého středu zvolení členové výboru SVJ?

Jan Neugebauer